Základní španělské číslovky

Španělské číslice patří mezi první věci, které se studenti cizích jazyků učí, a to nejen proto, že jsou nezbytnou součástí každodenní komunikace. Ať už chcete objednávat v restauraci, mluvit o ceně, sdělit své telefonní číslo nebo prozradit svůj věk, základní španělské číslice vám v tom pomohou. V tomto článku se podíváme na číslice od 1 až do 100, 1000, milion a miliarda. Zajímavostí je, že od čísla 31 až 99 se španělská názvosloví číslic tvoří stejně jako v rozmezí 21 až 29.

Španělsky Česky
Uno Jedna
Dos Dva
Tres Tři
Cuatro Čtyři
Cinco Pět
Seis Šest
Siete Sedm
Ocho Osm
Nueve Devět
Diez Deset
Once Jedenáct
Doce Dvanáct
Trece Třináct
Catorce Čtrnáct
Quince Patnáct
Dieciséis Šestnáct
Diecisiete Sedmnáct
Dieciocho Osmnáct
Diecinueve Devatenáct
Veinte Dvacet
Treinta Třicet
Cuarenta Čtyřicet
Cincuenta Padesát
Sesenta Šedesát
Setenta Sedmdesát
Ochenta Osmdest
Noventa Devadesát
Cien/Ciento Sto
Mil Tisíc
Millón Milion
Mil millones Miliarda