VEZ – KRÁT, ŘADA, POŘADÍ

Dnes si představíme velmi užitečné španělské podstatné jméno rodu ženského, překládané jako jrát, řada, pořadí atd. Níže vám přinášíme některá často používaná sousloví se slovem vez respektive v množném čísle veces.

a la vez najednou
a veces někdy, občas
alguna vez někdy
aquella vez tehdy, tenkrát
cada vez más čím dál tím víc
cada vez que vždycky/pokaždé když
cuatro veces krát
de una vez konečně přestat ap.
de vez en cuando občas
en vez de alg(n) místo koho/čeho
había una vez bylo nebylo
hacer las veces de alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/co
otra vez jindy, znovu
primera vez poprvé
rara vez téměř nikdy, málokdy
tal vez snad, asi, možná
última vez naposledy
una vez jednou