200 španělských přídavných jmen

V španělštině je shoda mezi podstatnými a přídavnými jmény klíčovou gramatickou vlastností, která zajišťuje srozumitelnost a správný význam věty. Přídavná jména se musí shodovat s podstatnými jmény, ke kterým se vztahují, jak v rodě, tak v čísle. To znamená, že pokud je podstatné jméno mužského rodu a je v jednotném čísle, musí být i přídavné jméno v mužském rodě a jednotném čísle. Stejný princip platí i pro ženský rod a množné číslo. Například „chico alto“ (vysoký chlapec) a „chicas altas“ (vysoké dívky). Správná shoda v rodě a čísle je nezbytná pro udržení jasnosti a přesnosti výrazu a přispívá k bohatosti a variabilitě španělského jazyka. Následuje seznam s 200 španělskými přídavnými jmény.
Pokračování textu 200 španělských přídavných jmen