200 španělských přídavných jmen

V španělštině je shoda mezi podstatnými a přídavnými jmény klíčovou gramatickou vlastností, která zajišťuje srozumitelnost a správný význam věty. Přídavná jména se musí shodovat s podstatnými jmény, ke kterým se vztahují, jak v rodě, tak v čísle. To znamená, že pokud je podstatné jméno mužského rodu a je v jednotném čísle, musí být i přídavné jméno v mužském rodě a jednotném čísle. Stejný princip platí i pro ženský rod a množné číslo. Například „chico alto“ (vysoký chlapec) a „chicas altas“ (vysoké dívky). Správná shoda v rodě a čísle je nezbytná pro udržení jasnosti a přesnosti výrazu a přispívá k bohatosti a variabilitě španělského jazyka. Následuje seznam s 200 španělskými přídavnými jmény.

ácido kyselý, kousavý, jízlivý, sžíravý
actual současný, nynější, aktuální
adherente lepivý, lepkavý, přilnavý
adorable rozkošný, roztomilý
ágil čilý, hbitý, mrštný, pružný, obratný, pohyblivý
agradable příjemný, milý, přívětivý, laskavý
alegre veselý, radostný, rozjařený
altanero pyšný, nafoukaný, povýšený
alto vysoký, horní
amable milý, laskavý, přívětivý
amargo hořký, zatrpklý, zahořklý
amarillo žlutý, bulvární
ambivalente dvojznačný, dvojsmyslný, dvojznačný, dvojsmyslný
amenazador výhružný, hrozivý
amigable přátelský, přívětivý
analítico analytický
ancho široký, prostorný, domýšlivý, namyšlený, nadutý
animado animovaný, veselý, zábavný, živý
antiguo starý, starobylý, starodávný, starožitný
antipático nesympatický, antipatický, nepříjemný
apático apatický, netečný
arriesgado riskantní, nebezpečný, rizikový, hazardní
arrugado vrásčitý, (po)mačkaný
áspero drsný, hrubý
astuto mazaný, vychytralý, lišácký
atemorizante děsivý
aterciopelado sametový, hebký
atrevido drzý, opovážlivý, nevychovaný
audaz odvážný, smělý, neohrožený
azulado modravý, namodralý
baboso slizký, uslintaný, slintavý
bajo nízký, spodní, dolní, malý
barato levný, laciný
bello krásný, nádherný, půvabný
blandengue slabý, slabošský, změkčilý, změklý
blando měkký, ohebný, poddajný
brillante lesknoucí se, lesklý, zářící, zářivý, brilantní
bruto neopracovaný, nezapravený, nezačištěný, surový, hrubý, brutální
cálido teplý, hřejivý, horký, žhavý
caliente teplý, horký, vzrušený, nadržený
caritativo charitativní, dobročinný
caro drahý, nákladný
castaño kaštanový, hnědovlasý
cauteloso opatrný, obezřetný, obezřelý
claro jasný, srozumitelný, čistý, poctivý
cobarde zbabělý, bojácný, ustrašený
colérico zlostný, hněvivý, zuřivý, cholerický, zlostný, prudký
colorido barevný, barvitý
complicado složitý, komplikovaný
común společný, obecný, všeobecný, rozšířený, běžný, obvyklý
conformista konformistický
consecuente následný, shodný
considerado ohleduplný, taktní
contemporáneo současný, přítomný, aktuální
contento spokojený, šťastný, veselý
crocante křupavý
culto vzdělaný, kultivovaný
curioso zvědavý, zvídavý, zajímavý, pozoruhodný, podivuhodný
débil slabý
decadente úpadkový, upadající, dekadentní
delicado citlivý, delikátní, choulostivý, ožehavý
desagradable nepříjemný, nelibý, nemilý
desanimado nezáživný, chabý
desconsiderado nezdvořilý, neuctivý, bezohledný
dinámico dynamický, energický, rázný
directo rovný, přímý
disciplinado disciplinovaný, ukázněný
dócil poslušný, učenlivý
dulce sladký, milý, příjemný, laskavý
duro tvrdý, tuhý
egocéntrico sebestředný, egocentrický
egoísta sobecký, egoistický
elegante elegantní, vkusný, ladný, půvabný, líbezný
entusiasta nadšený, zanícený
escurridizo kluzký, hladký
espeluznante hrůzostrašný, děsivý, strašlivý
esperanzador nadějný
espontáneo spontánní, bezprostřední, přirozený, nenucený
estéril sterilní, neúrodný, neplodící
estrecho úzký, těsný
estudioso pilný, snaživý, horlivý
extrovertido extrovertní, otevřený, komunikativní
fecundo plodný, úrodný, produktivní
feliz šťastný, blažený, spokojený
feo škaredý, ošklivý, nepěkný, ohavný
fértil úrodný, plodný
fino jemný, tenký, drobný, mírný
firme pevný, stabilní, stálý, konstantní, trvalý
flaco hubený, vyhublý, vychrtlý
flojo volný, povolený, uvolněný
frágil křehký
frío studený, chladný
fuerte silný, svalnatý, urostlý
gaseoso plynný, sycený
gentil milý, pozorný, zdvořilý
gordo tlustý, silný
grande velký, vysoký
grotesco groteskní, směšný
grueso tlustý, silný
hábil zručný, obratný, dovedný, šikovný
helado zmrzlý, zamrzlý, studený
hermoso krásný, nádherný
horrible hrozný, děsivý, strašný
húmedo vlhký, navlhlý, zvlhlý
humilde pokorný, skromný
ignorante omezený, zaostalý
imprudente neopatrný, nerozumný, ukvapený
indestructible nezničitelný
indiferente lhostejný, netečný
indisciplinado nedisciplinovaný, neukázněný
ingenuo naivní, bezelstný, prostoduchý
inmaduro nezralý, nedozrálý
innovador novátorský, průkopnický, inovující
insensible neznatelný, zanedbatelný, mizivý, necitlivý
insípido bez chuti
inspirador inspirující
inteligente inteligentní, chytrý
introvertido introvertní
inútil zbytečný, nepotřebný, neužitečný
irrompible nerozbitný
joven mladý
justo spravedlivý, správný, přesný
lampiño lysý
largo dlouhý
lento pomalý, těžkopádný
libre volný, neobsazený, prázdný, svobodný, nezávislý
limpio čistý, uklizený, vypraný
líquido tekutý, kapalný
liso hladký, rovný, rovinatý
luminoso světelný, svítící, slunný, zářivý
maduro zralý, dozrálý, uzrálý, dospělý, vyspělý, zralý
miedoso bázlivý, bojácný, ustrašený
moderno moderní, současný
modesto skromný, nenáročný, prostý, obyčejný
moreno tmavý, tmavovlasý, snědý, opálený
nublado zamračený, zatažený
nuevo nový, odpočatý
obsoleto zastaralý, nemoderní, opotřebený
opaco neprůhledný, neprůsvitný, matný, nevýrazný, nelesklý
ordinario všední, obyčejný, běžný
oscuro tmavý, temný
paciente trpělivý
pegajoso lepivý, lepkavý, nakažlivý
peludo zarostlý, vlasatý, chlupatý, chundelatý
pequeño malý, nedůležitý, lehký, krátký
perdedor prohrávající, poražený
poderoso působivý, účinný, mocný
práctico užitečný, potřebný, praktický
presumido domýšlivý, namyšlený, chlubivý
prolífico plodný
prudente uvážlivý, rozumný, prozíravý
rápido rychlý, spěšný
realista realistický
regio královský, skvělý, honosný
relajado uvolněný, ochablý
retador vyzývající, vyzývavý
riguroso přísný, tvrdý, nekompromisní
robusto silný, statný, urostlý, pevný
rojo červený, rudý
rubio blond, světlý, plavý
rudo hrubý, sprostý, nezdvořilý
rugoso drsný, hrubý, zvrásněný
sabio moudrý, chytrý, učený, vzdělaný
salado slaný, (o)solený, posolený, nasolený
seco suchý, vysušený, (u)sušený
sedoso hedvábný, jemný
sencillo jednoduchý, prostý, skromný
sensible citlivý, útlocitný, soucitný
sigiloso diskrétní, zdrženlivý, mlčenlivý
simpático sympatický, milý, příjemný
simple jednoduchý, snadný, nenáročný, prostý, naivní, prostoduchý
sinuoso křivý, klikatý
solidario solidární
sólido pevný, tuhý, hustý
soñador zasněný, snivý
sorprendente překvapující, překvapivý
suave jemný, hebký
sucio špinavý, nečistý
talentoso talentovaný, nadaný
tenebroso tmavý, temný
tenso napjatý, nervózní
tentador lákavý, pokoušející, pokušitelský
tibio vlahý, vlažný, mírný, chladný
tierno křehký, měkký, měkoučký
tímido nesmělý, bojácný, ostýchavý
tonto hloupý, nesmyslný, zaostalý
torpe nešikovný, nemotorný, neohrabaný
trabajador pracovitý, pracující
tranquilo klidný, tichý, mírný, bezstarostný
travieso zlobivý, nezbedný, neposedný
triste smutný, zarmoucený, zachmuřený, nešťastný
usado použitý, opotřebovaný, obnošený, ošoupaný
útil užitečný, prospěšný, nápomocný
valiente odvážný, statečný, smělý
vaporoso pářící, vzdušný
veloz hbitý, bystrý, pohotový, svižný, rychlý
vencido poražený, vypršený, propadlý
verde zelený, syrový
viejo starý, starobylý, starodávný
vigente platný, závazný, právoplatný