Budoucí čas ve španělštině (futuro)

Ve španělštině je budoucí čas vytvářen pomocí konjugace sloves. Jedná se o jednoduchý způsob, jak vyjádřit, co se stane v budoucnosti. Například, sloveso „hablar“ (mluvit) se v budoucím čase tvoří takto:

Tvorba budoucího času

Budoucí čas se ve španělštině tvoří pomocí jednoho slova. K infinitivnímu tvaru slovesa přidáváme koncovky podle osoby a čísla:

 • yo
 • -ás
 • él/ella/Usted
 • nosotros/nosotras -emos
 • vosotros/vosotras -éis
 • ellos/ellas/Ustedes -án

V následující tabulce vidíte, jak se sloveso „hablar“ konjuguje v budoucím čase:

Osoba Budoucí čas
yo hablaré
hablarás
él/ella/Usted hablará
nosotros/nosotras hablaremos
vosotros/vosotras hablaréis
ellos/ellas/Ustedes hablarán

Sloveso „temer“ je také pravidelné sloveso (druhá skupina -er), a jeho konjugace v budoucím čase se tvoří podobným způsobem jako u předchozích příkladů.

Osoba Budoucí čas
yo temeré
temerás
él/ella/Usted temerá
nosotros/nosotras temeremos
vosotros/vosotras temeréis
ellos/ellas/Ustedes temerán

Sloveso „partir“ je pravidelné sloveso a tvoří budoucí čas podobně jako „hablar“, ale s tím rozdílem, že „partir“ je sloveso třetí skupiny (s koncovkou -ir).:

Osoba Budoucí čas
yo partiré
partirás
él/ella/Usted partirá
nosotros/nosotras partiremos
vosotros/vosotras partiréis
ellos/ellas/Ustedes partirán

Příklady použití sloves „hablar“, „temer“ a „partir“ v budoucím čase:

Hablar

 1. Yo hablaré con el profesor sobre mi calificación mañana.
  • (Zítra budu mluvit budu s profesorem o mé známce.)
 2. ¿Crees que ellos hablarán en la conferencia?
  • (Myslíš, že budou mluvit na konferenci?)

Temer

 1. No necesitas preocuparte, nadie temerá a la verdad.
  • (Nemusíš se starat, nikdo se nebude bát pravdy.)
 2. Nosotros temeremos las consecuencias si no actuamos ahora.
  • (Budeme se bát následků, pokud nyní nezakročíme.)

Partir

 1. Partiré a Madrid a las siete de la mañana.
  • (Odjedu do Madridu v sedm ráno.)
 2. Mis amigos partirán en diferentes momentos, pero todos se encontrarán en el destino final.
  • (Mí přátelé odjedou v různou dobu, ale všichni se setkají v cílové destinaci.)