Časování španělských pravidelných sloves v přítomném čase

Španělština má u pravidelných sloves tři slovesné třídy, zakončené na tři koncovky -AR (1. slovesná třída), -ER (2. slovesná třída) a -IR (3. slovesná třída). Přítomný čas se tvoří odtržením těchto koncovek od slovesa a připojením příslušných koncovek  ke kmeni slovesa.
Pokračování textu Časování španělských pravidelných sloves v přítomném čase