Časování španělských pravidelných sloves v přítomném čase

Španělština má u pravidelných sloves tři slovesné třídy, zakončené na tři koncovky -AR (1. slovesná třída), -ER (2. slovesná třída) a -IR (3. slovesná třída). Přítomný čas se tvoří odtržením těchto koncovek od slovesa a připojením příslušných koncovek  ke kmeni slovesa.

1. slovesná třída je zakončena na koncovku -AR

Koncovky: O, AS, A | AMOS, ÁIS, AN

hablar – mluvit jednotné č. množné č.
1. os. yo hablo nosotros / nosotras hablamos
2. os. hablas vosotros / vosotras habláis
3. os / Vykání él / ella / Usted habla ellas / ellas / Usted hablan

2. slovesná třída je zakončena na koncovku -ER

Koncovky: O, ES, E | EMOS, ÉIS, EN

comer – jíst jednotné č. množné č.
1. os. yo como nosotros / nosotras comemos
2. os. comes vosotros / vosotras coméis
3. os / Vykání él / ella / Usted come ellas / ellas / Usted comen

3. slovesná třída je zakončena na koncovku -IR

Koncovky: O, ES, E | IMOS, ÍS, EN

vivir – žít jednotné č. množné č.
1. os. yo vivo nosotros / nosotras vivimos
2. os. vives vosotros / vosotras vivís
3. os / Vykání él / ella / Usted vive ellas / ellas / Usted viven