TEMER – BÁT SE

Gerundium jednoduché: temiendo
Příčestí minulé: temido
Složený infinitiv: haber temido
Gerundium složené: habiendo temido

Indikativ

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Minulý čas jednoduchý Budoucí čas Podmiňovací způsob přítomný
temo
temes
teme
tememos
teméis
temen
temía
temías
temía
temíamos
temíais
temían
temí
temiste
temió
temimos
temisteis
temieron
temeré
temerás
temerá
temeremos
temeréis
temerán
temería
temerías
temería
temeríamos
temeríais
temerían
Předpřítomný čas Předminulý čas Předminulý čas závislý Předbudoucí čas Podmiňovací způsob minulý
he…
has…
ha…
hemos…
habéis…
han…
temido
había…
habías…
había…
habíamos…
habíais…
habían…
temido
hube…
hubiste…
hubo…
hubimos…
hubisteis…
hubieron…
temido
habré…
habrás…
habrá…
habremos…
habréis…
habrán…
temido
habría…
habrías…
habría…
habríamos…
habríais…
habrían…
temido

Konjunktiv / Subjunktiv

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Budoucí čas
tema
temas
tema
temamos
temáis
teman
temiera/temiese
temieras/temieses
temiera/temiese
temiéramos/temiésemos
temierais/temieseis
temieran/temiesen
temiere
temieres
temiere
temiéremos
temiereis
temieren
Minulý čas jednoduchý Předminulý čas Předbudoucí čas
haya…
hayas…
haya…
hayamos…
hayáis…
hayan…
temido
hubiera…/hubiese…
hubieras…/hubieses…
hubiera…/hubiese…
hubiéramos…/hubiésemos…
hubierais…/hubieseis…
hubieran…/hubiesen…
temido
hubiere…
hubieres…
hubiere…
hubiéremos…
hubiereis…
hubieren…
temido

Imperativ / Rozkazovací způsob

Tykání Vykání
teme tú
temed vosotros
tema usted
teman ustedes