EXPELER – VYTLAČIT

Gerundium jednoduché: expeliendo
Příčestí minulé: expelido
Složený infinitiv: haber expelido
Gerundium složené: habiendo expelido

Indikativ

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Minulý čas jednoduchý Budoucí čas Podmiňovací způsob přítomný
expelo
expeles
expele
expelemos
expeléis
expelen
expelía
expelías
expelía
expelíamos
expelíais
expelían
expelí
expeliste
expelió
expelimos
expelisteis
expelieron
expeleré
expelerás
expelerá
expeleremos
expeleréis
expelerán
expelería
expelerías
expelería
expeleríamos
expeleríais
expelerían
Předpřítomný čas Předminulý čas Předminulý čas závislý Předbudoucí čas Podmiňovací způsob minulý
he…
has…
ha…
hemos…
habéis…
han…
expelido
había…
habías…
había…
habíamos…
habíais…
habían…
expelido
hube…
hubiste…
hubo…
hubimos…
hubisteis…
hubieron…
expelido
habré…
habrás…
habrá…
habremos…
habréis…
habrán…
expelido
habría…
habrías…
habría…
habríamos…
habríais…
habrían…
expelido

Konjunktiv / Subjunktiv

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Budoucí čas
expela
expelas
expela
expelamos
expeláis
expelan
expeliera/expeliese
expelieras/expelieses
expeliera/expeliese
expeliéramos/expeliésemos
expelierais/expelieseis
expelieran/expeliesen
expeliere
expelieres
expeliere
expeliéremos
expeliereis
expelieren
Minulý čas jednoduchý Předminulý čas Předbudoucí čas
haya…
hayas…
haya…
hayamos…
hayáis…
hayan…
expelido
hubiera…/hubiese…
hubieras…/hubieses…
hubiera…/hubiese…
hubiéramos…/hubiésemos…
hubierais…/hubieseis…
hubieran…/hubiesen…
expelido
hubiere…
hubieres…
hubiere…
hubiéremos…
hubiereis…
hubieren…
expelido

Imperativ / Rozkazovací způsob

Tykání Vykání
expele tú
expeled vosotros
expela usted
expelan ustedes