RESOLVER – ROZHODNOUT

Gerundium jednoduché: resolviendo
Příčestí minulé: resoluto/resuelto
Složený infinitiv: haber resoluto/resuelto
Gerundium složené: habiendo resoluto/resuelto

Indikativ

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Minulý čas jednoduchý Budoucí čas Budoucí čas
resuelvo
resuelves
resuelve
resolvemos
resolvéis
resuelven
resolvía
resolvías
resolvía
resolvíamos
resolvíais
resolvían
resolví
resolviste
resolvió
resolvimos
resolvisteis
resolvieron
resolveré
resolverás
resolverá
resolveremos
resolveréis
resolverán
resolvería
resolverías
resolvería
resolveríamos
resolveríais
resolverían
Předpřítomný čas Předminulý čas Předminulý čas závislý Předbudoucí čas Podmiňovací způsob minulý
he…
has…
ha…
hemos…
habéis…
han…
resoluto/resuelto
había…
habías…
había…
habíamos…
habíais…
habían…
resoluto/resuelto
hube…
hubiste…
hubo…
hubimos…
hubisteis…
hubieron…
resoluto/resuelto
habré…
habrás…
habrá…
habremos…
habréis…
habrán…
resoluto/resuelto
habría…
habrías…
habría…
habríamos…
habríais…
habrían…
resoluto/resuelto

Konjunktiv / Subjunktiv

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Budoucí čas
resuelva
resuelvas
resuelva
resolvamos
resolváis
resuelvan
resolviera/resolviese
resolvieras/resolvieses
resolviera/resolviese
resolviéramos/resolviésemos
resolvierais/resolvieseis
resolvieran/resolviesen
resolviere
resolvieres
resolviere
resolviéremos
resolviereis
resolvieren
Minulý čas jednoduchý Předminulý čas Předbudoucí čas
haya…
hayas…
haya…
hayamos…
hayáis…
hayan…
resoluto/resuelto
hubiera…/hubiese…
hubieras…/hubieses…
hubiera…/hubiese…
hubiéramos…/hubiésemos…
hubierais…/hubieseis…
hubieran…/hubiesen…
resoluto/resuelto
hubiere…
hubieres…
hubiere…
hubiéremos…
hubiereis…
hubieren…
resoluto/resuelto

Imperativ / Rozkazovací způsob

Tykání Vykání
resuelve tú
resolved (a resolveos) vosotros (nebo vos)
resuelva usted
resuelvan ustedes