CONTRADECIR – ODPOROVAT

Gerundium jednoduché: contradiciendo
Příčestí minulé: contradicho
Složený infinitiv: haber contradicho
Gerundium složené: habiendo contradicho

Indikativ

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Minulý čas jednoduchý Budoucí čas Podmiňovací způsob přítomný
contradigo
contradices
contradice
contradecimos
contradecís
contradicen
contradecía
contradecías
contradecía
contradecíamos
contradecíais
contradecían
contradije
contradijiste
contradijo
contradijimos
contradijisteis
contradijeron
contradiré
contradirás
contradirá
contradiremos
contradiréis
contradirán
contradiría
contradirías
contradiría
contradiríamos
contradiríais
contradirían
Předpřítomný čas Předminulý čas Předminulý čas závislý Předbudoucí čas Podmiňovací způsob minulý
he…
has…
ha…
hemos…
habéis…
han…
contradicho
había…
habías…
había…
habíamos…
habíais…
habían…
contradicho
hube…
hubiste…
hubo…
hubimos…
hubisteis…
hubieron…
contradicho
habré…
habrás…
habrá…
habremos…
habréis…
habrán…
contradicho
habría…
habrías…
habría…
habríamos…
habríais…
habrían…
contradicho

Konjunktiv / Subjunktiv

Přítomný čas Imperfektum (Souminulý čas) Budoucí čas
contradiga
contradigas
contradiga
contradigamos
contradigáis
contradigan
contradijera/contradijese
contradijeras/contradijeses
contradijera/contradijese
contradijéramos/contradijésemos
contradijerais/contradijeseis
contradijeran/contradijesen
contradijere
contradijeres
contradijere
contradijéremos
contradijereis
contradijeren
Minulý čas jednoduchý Předminulý čas Předbudoucí čas
haya…
hayas…
haya…
hayamos…
hayáis…
hayan…
contradicho
hubiera…/hubiese…
hubieras…/hubieses…
hubiera…/hubiese…
hubiéramos…/hubiésemos…
hubierais…/hubieseis…
hubieran…/hubiesen…
contradicho
hubiere…
hubieres…
hubiere…
hubiéremos…
hubiereis…
hubieren…
contradicho

Imperativ / Rozkazovací způsob

 

Tykání Vykání
contradice tú
contradecid (a contradecíos) vosotros (nebo vos)
contradiga usted
contradigan ustedes