Španělské předložky

A – k, do, na, v (3. pád, 4. pád, směr kam, vzdálenost)
EN – v, na (časová určení, způsob)
DE – z, ze, od, o (přivlastňování, materiál, složení)

a do, k
a lo largo de podél
a través de přes
al lado de vedle, u
alrededor de kolem
ante před
antes de před (čas)
bajo pod
cerca de blízko
con s
contra proti
de od, z
debajo de pod
delante de před
dentro de v
desde od
después de po
detrás de za
durante během
en v, na
encima de nad, přes
enfrente de naproti
entre mezi
excepto kromě
hacia směrem k
hasta do
incluso včetně
junto a vedle, u
mediante prostřednictvím
para pro, kvůli, aby
por kvůli, za
salvo kromě
según podle
sin bez
sobre na, přes
tras po, za