Minulý čas jednoduchý (pretérito perfecto simple)

Španělština používá celkem 4 různé časy pro vyjádření minulosti. Minulý čas jednoduchý představuje minulost, jak ji chápeme v její základní podobě. Popisuje něco, co je časově omezené a co se stalo v minulosti. U pravidelných sloves se tvoří odtrhnutím koncovek slovesných tříd AR, ER nebo IR a přidáním koncovek viz tabulka níže.

AR ER IR
yo
-aste -iste -iste
él, ella, usted -ió -ió
nosotros, nosotras -amos -imos -imos
vosotros, vosotras -asteis -isteis -isteis
ellos, ellas, ustedes -aron -ieron -ieron

Příklady

AMAR BEBER PARTIR
yo amé bebí partí
amaste bebiste partiste
él, ella, usted amó bebió partió
nosotros, nosotras amamos bebimos partimos
vosotros, vosotras amasteis bebisteis partisteis
ellos, ellas, ustedes amaron bebieron partieron