Průběhový čas ve španělském jazyce (gerundium)

Gerundium se ve španělštině tvoří odtrhnutím koncovky slovesných tříd (-ar, -er, -ir) a přidáním koncovky -ando u sloves končících na -ar, nebo -iendo u sloves končích na -er či -ir.

Příklady:

Koncovka slovesa
infinitiv
kořen
koncovka gerundia
gerundium
-ar
hablar
habl
ando
hablando
-er
beber
beb
iendo
bebiendo
-ir
vivir
viv
iendo
viviendo

Průběhový čas  ve španělštině se tvoří složením časovaného pomocného slovesa („estar“ = být) a gerundia.

ESTAR
+ GERUNDIUM
přítomný čas Estoy + hablando.
imperfectum (souminulý čas) Estaba + hablando.
budoucí čas Estaré + hablando.

Dále se gerundium používá k zkracování vět a nebo jako příslovečné určení